Apie

Keliaujančios architektūros dirbtuvės – vasaros atostogų metu vykstantis projektas, kuriuo yra siekiama skatinti vaikus ir jaunimą būti aktyviais savo aplinkos kūrėjais, aktyvinti bendruomeninę veiklą ir pilietiškumą mažiausiose Lietuvos miesteliuose. Norime parodyti, kad aplinkos puoselėjimas gali būti įdomus, žaismingas ir įtraukiantis užsiėmimas, įgyvendinamas realiomis, daug materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių nereikalaujančiomis priemonėmis.

Dirbtuvių metu kuriame materialius išliekamąją vertę turinčius projektus viešosiose erdvėse, kurie burtų miestelio bendruomenę ir skatintų projekto tęstinumą. Dirbtuvių dalyviai tyrinėja savo aplinką bei kuria naujas, tvarko esamas erdves ir mažosios architektūros objektus ne tik sau, bet ir visiems miestelio gyventojams.

Projektas yra vykdomas nuo 2013 m., kasmet yra atnaujinama projekto metodologija. Projekto vykdymo vieta yra skirtingų Lietuvos regionų mažieji miesteliai (iki 500 gyventojų). Dirbtuvėse dalyvauja mažuose miesteliuose gyvenantys vaikai ir jaunimas, dirbtuvių objektas yra kuriamas miestelio, kuriame jie gyvena, viešojoje erdvėje. Siekiant atrinkti kuo įvairesnių regionų miestelius, projektas skelbia atvirą miestelių atrankos konkursą, kuriame gali dalyvauti visos atrankos kriterijus atitinkančios miestelių bendruomenės. Su atrinktais miesteliais yra pasirašoma bendradarbiavimo sutartis, jie tampa projekto vietiniais partneriais, priimančiais dirbtuves ir prisidedančiais prie dirbtuvių įgyvendinimo. Tokiu būdu yra vykdomas tęstinis tarpsektorinis bendradarbiavimas tarp skirtingų organizacijų.

Nuo 2013 m. projektas yra įgyvendintas 50 skirtingų miestelių bei dirbtuvių metu buvo sukurti 52 unikalūs objektai miestelių viešosiose erdvėse. 2020 m. dėl susidariusios COVID-19 situacijos projekto komanda nevykdė dirbtuvių mažiausiuose Lietuvos miesteliuose, tačiau įgyvendino tyrimą „Grįžtamojo ryšio link“, kurios metu atliko 2013-2019 m. dirbtuvių savanorių, kuratorių bei miestelių atstovų apklausas, aplankė ir dokumentavo 2013-2019 m. sukurtus objektus ir jų būklę. Aplankius 2013-2019 metų miestelius pamatėme, kad 10% miestelių toliau vykdo panašias veiklas ir remiasi dirbtuvėse įgytomis žiniomis (5 miesteliai is 50-ties), 50% miestelių prižiūri ir tvarko viešose erdvėse sukurtus sukurtus objektus. Siekiame, kad daugiau miestelių ir toliau vykdytų panašias veiklas ir tęstų sukurtų objektų priežiūrą. Norėdami to pasiekti, planuojame praplėsti projekto žinių perdavimą ir vydyti išplėstinių grįžtamųjų vizitų etapą – grįžti į dirbtuvėse dalyvavusius miestelius keletą metų iš eilės. Šių vizitų metu bus vykdomos trumpesnės (1-2 dienų) dirbtuvės, kuriuose būtų keliami projekto tęstinumo, įgytų žinių įsisavinimo, objekto priežiūros darbų klausimai.

Nuotrauka – R. Dačkus

Organizatorius:
Strateginis partneris:
Partneris:
Informacinis partneris:
Rėmėjas:
Draugai: